International Missions and Solidarity

Özgür Tutsaklarla Dayanışma komitesi (ağı) olarak enternasyonal görevlerimiz kapsamında uluslar arası devrimci dost örgüt ve çevrelerle dayanışma etkinliklerimize, birlikte çalışmalar yapmaya devem ettik. Fransa, Belçika ve İsviçre de yapılan etkinliklere katıldık. Avrupanın bir çok ülkesinde dayanışma çalışmaları yürüttük. İmza kampanyasından, sokak etkinlikleri ve basın açıklamaların kadar değişik eylem ve etkinliklerle Avrupa da yerli devrimci dostlarmızla birlikte olduk.

 

<p 0cm"=""> Enternasyonal dayanışma örgütü secours rouges internasyonal- sri nin bir bileşeni olarak, kolektif kurulları örgütledik. Yine Fransa da, devrimci tutsaklarla dayanışma kolektifi LE CRİ (Collektif Rouge İnternationaliste, lecri.rouge@gmail.com ) nin kurucularından olduk. 19 aralık katliamının yıldönümünden itibaren bu yerli dostlarla fiili etkinliklere başladık.